พาชมปราสาทฮิเมจิ (Himeji) สถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น


เมืองฮิเมะจิ (Himeji) เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเฮียวโงะ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน โดยเฉพาะเป็นที่ตั้งของปราสาทฮิเมะจิ (Himeji Castle) ปราสาทที่นับเป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นที่มีความสวยงาม ทรงคุณค่า กระทั่งองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

การเดินทางไปฮิเมะจิจากโอซาก้า มีรถไฟให้บริการอยู่ 2 บริษัท

1. Japan Railways (JR)
เลือกเดินทางได้ 2 วิธี ได้แก่ รถไฟแบบธรรมดาและแบบชินคันเซ็น

JR Kobe Line จากสถานี Osaka ถึงสถานี Himeji (แบบ Special Rapid)
ใช้เวลาเดินทาง 57 นาที ราคา 1,490 เยน

JR Sanyo Shinkansen จากสถานี Shin Osaka ถึงสถานี Himeji
ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ราคา 3,220 เยน (แบบไม่จองที่นั่ง)

2. Sanyo Electric Railways
สถานีต้นทางอยู่ที่สถานีรถไฟ Hanshin Umeda ให้เลือกนั่งรถไฟ แบบ Limited Express แล้วลงที่สถานี Sanyo-Himeji ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที ราคา 1,280 เยน จากสถานีรถไฟเดินตรงมาตามถนนประมาณ 15 นาทีจะถึงปราสาทฮิเมะจิ

Himeji Castle


ปราสาทฮิเมะจิเป็นหนึ่งในปราสาทสิบสองแห่งสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ถูกทําลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความงดงามของตัวปราสาท งานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาอย่างประณีต มีแผนผังและกลไกภายในลึกลับซับซ้อน ทําให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1993

เมื่อปี ค.ศ. 1333 มีการสร้างป้อมปราการขึ้นบนพื้นที่บริเวณปราสาทนี้ ก่อนจะพัฒนาเป็นอาคารปราสาทสูง 3 ชั้นในปี ค.ศ. 1581 และมีการก่อสร้างต่อเติมเพิ่มขึ้นตามกาลเวลากระทั่งมีรูปแบบเช่นในปัจจุบัน ตามคําสั่งของเจ้าเมืองฮิเมะจิ ไดเมียวอิเกะดะ เทะรุมะซะ (Ikeda Terumasa) เมื่อปี ค.ศ. 1601 – 1609

จุดน่าสนใจในปราสาทฮิเมะจิมีทั้งสวนนิชิโนะมะรุ (Nishinomaru) สวนสไตล์ญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยต้นซากุระ ส่วนภายในของกําแพงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวปราสาทใช้เป็นอาคารคุ้มกันตัวปราสาทใหญ่มีช่องเล็กช่องน้อยและทางเดินสำหรับซุ่มโจมตีผู้บุกรุก ส่วนปลายสุดของกําแพงจะมีอาคารสําหรับพักผ่อนและใช้เป็นที่แต่งหน้าของภรรยาของฮนดะ ทะดะโตะกิ (Honda Tadatoki) พร้อมหุ่นขี้ผึ้งจําลองจัดแสดงอยู่

ส่วนภายในปราสาทใหญ่ (Tenshukaku) สิ่งปิดให้บริการเพื่อบูรณะมายาวนานกว่า 5 ปี
เข้าชมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมามีทั้งหมด 5 ชั้น ภายในปราสาทสร้างขึ้นจากไม้แผ่นใหญ่ มีบันไดชั้นให้เดินขึ้นเป็นระยะ มีประตูกลและห้องลับซ่อนอยู่มากมาย ที่ชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งของ Osakabe Jinja ศาลเจ้าประจําเขาฮิเมะยะมะ (Himeyama) ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาท
หากสังเกตดูจะพบว่าปราสาทใหญ่มีสีขาวมากแตกต่างจากอาคารโดยรอบ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลังจากที่บูรณะตัวอาคารปราสาทใหญ่ทั้งหมดถูกทาด้วยยาทากันเชื้อรา (Shiroshikui) ทําให้เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นตัวปราสาทเป็นสีขาวโพลนเหมือนเช่นสมัยที่สร้างเสร็จใหม่ๆ เป็นที่มาของชื่อเล่นปราสาทที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันอีกชื่อว่า “ปราสาทนกกระสาขาว”

Koko-en Garden

สวนญี่ปุ่นเก่าแก่ใกล้ปราสาทฮิเมะจิ ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 บริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของ Nishi – Oyashiki หรือบ้านเหล่าผู้ปกครองในสมัยก่อน สวนตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสมัยยุคเอโดะ (ค.ศ. 1600 – 1860) มีรูปแบบแตกต่างกันถึง 9 แบบ ทั้งสวนใหญ่มีบ่อปลาคาร์ปจํานวนถึง 250 ตัว สวนป่าไผ่ สวนป่าสน สวนต้นไม้เปลี่ยนสี พร้อมกับอาคาร Tea Ceremony House Souji-an อาคาร บ้านไม้ที่มีจุดชมปราสาทฮิเมะจิที่สวยงาม จัดแสดงพิธีชงชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม (เสียค่าเข้าชมเพิ่ม)

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet