การเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองนะระ (Nara)

นะระ (Nara) เมืองที่ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีค.ศ.710-784 มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธในญี่ปุ่น จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมซามูไรและตําแหน่ง “โชกุน” ซึ่งกลายเป็นผู้นําการปกครองในระบอบทหารที่สําคัญของประเทศญี่ปุ่นในเวลาต่อมา เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมมากมาย และหลายๆแห่งก็ยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกสําคัญของโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย

การเดินทางจากโอซาก้ามานะระ


การเดินทางจากโอซาก้ามายังนะระที่สะดวกที่สุดคือรถไฟ มีให้เลือกใช้บริการอยู่ 2 บริษัท คือ

1. Japan Railways (JR)
นั่ง JR Yamatoji Rapid Service มาลงสถานี JR Nara จากสถานี Osak ใช้เวลา 50 นาที ราคา 800 เยน หรือจากสถานี Tennoji ใช้เวลา 23 นาที ราคา 470 เยน

2. Kintetsu Railways
ให้นั่งรถไฟสาย Kintetsu Nara Line แบบ Limited Express จากสถานี Osaka-Namba มาลงที่สถานี Kintetsu – Nara ใช้เวลา 35 นาที ราคา 1,070 เยน หรือจะนั่งรถแบบ Express ก็ได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ราคา 560 เยน

การเดินทางจากเกียวโตมานะระ


การเดินทางจากเกียวโตมานะระที่สะดวกที่สุดคือรถไฟ มีให้เลือกใช้บริการอยู่ 2 บริษัทเช่นกัน คือ

1. Japan Railways (JR)
นั่งรถไฟ JR Nara Line จากสถานี JR Kyoto มาลงสถานี JR Nara ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ราคา 710 เยน

2. Kintetsu Railways
นั่งรถไฟสาย Kintetsu Nara Line แบบ Limited Express จากลา Kyoto มาลงที่สถานี Kintetsu – Nara ใช้เวลา 35 นาที่ราคา 1,130 เยน หร ก็นั่งรถแบบ Express ก็ได้ ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที ราคา 620 เยน

การเดินทางในนะระ


มีรถโดยสารประจําทางในนะระ 3 สายที่สําคัญ คือ สาย 1 สาย 2 และ สาย 97 สาย 1 และสาย 2 จะวิ่งเป็นวงกลมในเมืองผ่านสถานที่สําคัญต่างๆเกือบทั้งหมดที่แนะนําในหนังสือเล่มนี้ ส่วนสาย 97 จะออกนอกเมืองไปยังวัดโทโชไดจิและยาคุชิจิ หากใครสนใจจะเดินทางโดยวิธีนี้สามารถหาซื้อพาส Nara Park/Nishinokyo One Day Pass ได้ที่ Bus Information Center ในสถานีรถไฟ JR ชั้น 2 หรือบริเวณทางออกรถไฟใต้ดิน Kintetsu – Nara ทางออก 5

สวนสาธารณะเมืองนะระ สวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพื้นที่ตั้งแต่เชิงเขาวะกะกุสะ (Mount Wakakusa) จนถึงใจกลางเมือง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 วัดและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลายแห่งทั้งวัดโคฟุกุจิ (Kofukuji) วัดโทไดจิ (Todai) ศาลเจ้าคาสุกะไทชะ (Kasuga Taisha) รวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะระ ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะนี้ ที่สวนเลี้ยงกวางไว้กลางแจ้งจํานวนมาก ว่ากันว่ามีประมาณ 1,200 ตัว อาจกล่าวว่ากวางเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของนะระ เพราะนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาเมืองนี้ก็เพราะต้องการมาเล่นกับเจ้ากวางเชื่องๆ เหล่านี้ สามารถลูบตัวหรือถ่ายรูปกับมัน หรือป้อนอาหารซึ่งเป็นแครกเกอร์สําหรับกวางโดยเฉพาะ ราคาห่อละ 150 เยน มีขายอยู่รอบๆสวน

ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่ากวางที่นี่ถูกตัดปลายเขาทุกตัว ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวถูกกวางทําร้าย จึงต้องตัดปลายเขากวางเพื่อความปลอดภัย

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet