เพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติของป่าเขาและแม่น้ำใน Arashiyama

อะระชิยะมะ (Arashiyama) เป็นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้งความงามของป่าเขาและแม่น้ำลําธาร โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเฮอันหรือเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน อะระชิยะมะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชานเมืองเกียวโต มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทํามากมายทั้งปั่นจักรยานชมธรรมชาติ นั่งรถไฟสายโรแมนติกลัดเลียบแม่น้ำชมวิว นั่งรถลากเที่ยวชมรอบบริเวณป่าไม้ไผ่ ล่องเรือชมธรรมชาติ และสักการะพระตามวัดต่างๆในบริเวณโดยรอบ
พื้นที่รอบๆศูนย์กลางอะระชิยะมะประกอบไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ที่ดัดแปลงเป็นร้านค้าร้านอาหาร ร้านให้เช่าจักรยานและบริการรถลาก ส่วนที่ริมแม่น้ำคัตสึระ (Katsura River) มีเกาะที่ปลูกต้นซากุระซึ่งจะเบ่งบานสวยงามในฤดูใบไม้ผลิและเปลี่ยนเป็นสีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง เป็นจุดท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาชม

Togetsukyo Bridge


สะพานโทะเก็ตสึเกี่ยวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งอะระชิยะมะ ชื่อของสะพานมีความหมายว่า “สะพานข้ามแสงจันทร์” (Moon Crossing Bridge) สะพานนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน (ช่วงปี ค.ศ. 794 – 1185) เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคัตสึระ ในอดีตชาวเมืองจะเรียกพื้นที่ฝั่งเหนือของสะพานว่า ซะงะโนะ (Sagano) และเรียกฝังใต้ว่าอะระชิยะมะ (Arashiyama) ตามชื่อภูเขาที่อยู่ใกล้สะพาน สะพานแห่งนี้มีความงดงามจนเป็นที่กล่าวถึงบ่อยครั้งในบทกวีโบราณของญี่ปุ่น ส่วนตัวสะพานที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อทศวรรษ 1930 โดยคงสถาปัตยกรรมแบบแรกเริ่มเอาไว้

Sagano Romantic Train


รถไฟสายโรแมนติกซะงะโนะเป็นชื่อของรถไฟชมธรรมชาติที่สวยงามของเกียวโต ระยะทางรวม 7.3 กิโลเมตร วิ่งเลียบเชิงเขา ลอดอุโมงค์ และข้ามแม่น้ำโฮะซุ (สายเดียวกับแม่น้ำคัตสึระ) จากสถานีรถไฟ Saga Torokko ไปยังสถานี Kameoka Torokko ใช้เวลาเดินทางตลอดทริป 25 นาที ในอดีตทางรถไฟสายนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสาย JR Sanin Line ก่อนจะถูกปลดระวางเมื่อทางรถไฟรางคู่เส้นใหม่ได้สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1989 ทําให้เส้นทางเดิมถูกนํามาปรับปรุงให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแทน

ขบวนรถไฟมีทั้งหมด 5 ตู้ โดยที่ 5 เป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นหลังคาแบบใสและเป็นที่นั่งแบบ Open Air ในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งมีดอกซากุระบานและช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดง เส้นทางรถไฟสายนี้จะได้รับความนิยมสูงมาก ต้องจองที่นั่งล่วงหน้าโดยจองได้ที่ห้องจองตั๋วของบริษัท JR ทุกที่ในเขตคันไซ

เมื่อถึงสถานีปลายทาง Kameoka Torokko มีทางเลือกในการเดินทางต่อ 3 ทาง คือ 1. จองตั๋วรถไฟสายโรแมนติกเพื่อนั่งกลับ (620 เยน) 2. ออกจากสถานีไปขึ้นรถโดยสารประจําทางเพื่อไปนั่งเรือล่องแม่น้ำกลับเกียวโต (ค่ารถโดยสารประจําทาง เพื่อนั่งรถไฟกลับสถานี Kyoto (320 เยน) 310 เยน ค่าเรือ 4,100 เยน) หรือ 3. เดินไปสถานีรถไฟ JR Umahori ใช้เวลา 10 นาที

Tenryuji Temple


วัดเท็นรีวจิหรือวัดมังกรสวรรค์ (Temple of the Heavenly Dragon) เป็นวัดพุทธนิกายเซนสายรินไซที่สําคัญที่สุดของเมืองเกียวโต ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1339 โดยคําสั่งของโชกุนอะชิกะงะ ทะกะอุจิ เพื่ออุทิศแด่จักรพรรดิโกะไดโงะ (Emperor Go-Daigo) ที่สวรรคตในเหตุการณ์สงครามกลางเมืองโยะชิโนะ โชกุน ทะกะอุจิได้ดัดแปลงตําหนักของจักรพรรดิและบุตรมาจัดตั้งเป็นวัดเซนในชื่อ “วัด เห็นรีวจิ” [แต่เดิมในศตวรรษที่ 9 พื้นที่ของตําหนักเคยเป็นวัดดันรินจิ (Daninji Temple) วัดพุทธนิกายเซนแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน แต่เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของจักรพรรดิในศตวรรษที่ 13

ในอดีตวัดถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายจากสงครามบ่อยครั้ง อาคารส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้วนก่อสร้างขึ้นในยุคเมจิ (ปี ค.ศ. 1868 – 1912) ทั้งสิ้น มีเพียงสวนโซเงินชิ (Sogenchi) สวนญี่ปุ่นบนเขาและบ่อน้ำหน้าวิหารหลัก (Hojo) ซึ่งออกแบบโดยพระมุโซ โซะเซะกิ (Muso Soseki) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเท่านั้นที่ยังคงรักษาองค์ประกอบและเอกลักษณ์ที่สวยงามได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง วิดเท็นรีวจิได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1994

Bamboo Forest


ป่าไผ่อะระชิยะมะ (Chikurin) ป่าไผ่ต้นเดียวขนาดใหญ่ขนานทางเดินระยะทางยาวกว่า 700 เมตร จุดท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพสําคัญของอะระชิยะมะ ซึ่งจุดที่สวยที่สุดของทางเดินเลียบป่าไผ่นี้จะอยู่ช่วงตอนท้ายของทางเดินคือตั้งแต่ทางออกทิศเหนือด้านหลังวัดเท็นรีวจิ (Tenryuji) ไปจนสุดถนน

Nonomiya Shrine


ศาลเจ้าแห่งความรักของลัทธิชินโต คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าที่นี่มีเทพเจ้าชิระปุก อินะริ (Shirafuku Inari) เทพเจ้าแห่งการให้กําเนิดบุตรสิงสถิตอยู่ คนญี่ปุ่นจึงนิยมมาขอให้ความความรักของตนสมหวังหรือขอให้ได้แต่งงานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ใกล้ๆศาลเจ้าจะมีหินสีดําอยู่ หินก้อนนี้เรียกว่า “โอะคะเมะอิชิ” (Okame-ishi) ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าหากเคาะหินก้อนนี้แล้วขอพร สิ่งที่ขอจะสมหวังภายใน 1 ปี

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet