HANNOVER เมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเยอรมนี

ฮันโนเวอร์ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้ภายในเมืองหลงเหลือสิ่งก่อสร้างจากยุคเก่าให้ชมน้อยมาก ภาพลักษณ์ฮันโนเวอร์ในปัจจุบันนี้ก็คือเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเยอรมนี โดยงานมหกรรมทางอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือ CeBIT ก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจําที่นี่ทุกปีที่ศูนย์จัดนิทรรศการ Hannover Messe ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 2000 อีกด้วย Continue reading HANNOVER เมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของเยอรมนี