แนะนำให้รู้จักตั๋วโดยสารชนิดต่างๆของ L.A. Metro

 Los Angeles Metro

– ตั๋วโดยสารชนิดต่างๆของ L.A. Metro –

เครือข่ายขนส่งมวลชน L.A. Metro มีตั๋วโดยสารที่ใช้ร่วมกันได้ทั้ง Metro Rail, Metro Busway และ Metro Bus ดังนี้

1. Ride Ticket ราคา 1.75 $ ใช้ได้ 1 ครั้ง สําหรับการโดยสารรถเมล์หรือรถบัสเท่านั้น (และจ่ายเพิ่มหากใช้บริการ Silver Line และ Express Bus) สามารถจ่ายเป็นเงินสดโดยหยอดลงกล่องข้างคนขับให้พอดีกับค่าโดยสาร (ไม่มีทอนเงิน) Continue reading แนะนำให้รู้จักตั๋วโดยสารชนิดต่างๆของ L.A. Metro