ประเภทของอาหารญี่ปุ่นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เราควรเรียนรู้ไว้ก่อนไปเที่ยว

ประเภทของอาหารญี่ปุ่น

อาหารประเภทข้าวหน้าต่างๆ คนญี่ปุ่นจะนิยมกินข้าวหน้าต่างๆกับซุปมิโซะ ในชามหนึ่งประกอบด้วยข้าวสวยและกับข้าวที่ราดด้านบน ถ้าเป็นข้าวหน้าเนื้อทั้งหมู ไก่ วัว คนญี่ปุ่นจะเรียกกันว่า “Dombur” แต่ถ้าเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่จะเรียกกันว่า “Karesu” Continue reading ประเภทของอาหารญี่ปุ่นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เราควรเรียนรู้ไว้ก่อนไปเที่ยว